مطلب طوری

کارت های گرافیک مناسب برای ماینینگ

کارت های گرافیک مناسب برای ماینینگ

امروز استخراج ارزهای دیجیتال بسیار محبوب شده و عده ای زیادی از افراد به دنبال اون هستن و برای خود سیستم های ریگ ماینینگ میبندند ، سعی به استخراج میکنن و عده ای هم از دستگاه های ماینینگ استفاده میکنن . اما اون افرادی که سیستم قوی رو برای خودشون جمع میکنن میخوان بدونن که هر کارت گرافیک چه مقدار هش تولید میکنه که امروز من براتون تعدادی از اون ها رو گذاشتم و امیدوارم که برتون مفید باشه .

کارت های گرافیک سری GTX

در پایین نمونه هایی از این نوع گرافیک رو با 8،6و12 گرافیک در یک ریگ محاسبه کرده

GTX 1050 TI

6X GTX 1050 TI
84Mh/s Ethereum (ETH) $44.64/Month
ROI: 1018 Days
1950H/s Monero (XMR) $15.18/Month
ROI: 2994 Days
1050S/s ZCash (ZEC) $19.08/Month
ROI: 2382 Days
24Mh/s Ravencoin (RVN) $39.68/Month
ROI: 1145 Days

8X GTX 1050 TI
112Mh/s Ethereum (ETH) $59.52/Month
ROI: 1017 Days
2600H/s Monero (XMR) $20.24/Month
ROI: 2990 Days
1400S/s ZCash (ZEC) $25.44/Month
ROI: 2379 Days
32Mh/s Ravencoin (RVN) $52.91/Month
ROI: 1144 Days

12X GTX 1050 TI
168Mh/s Ethereum (ETH) $89.28/Month
ROI: 966 Days
3900H/s Monero (XMR) $30.36/Month
ROI: 2842 Days
2100S/s ZCash (ZEC) $38.16/Month
ROI: 2261 Days
48Mh/s Ravencoin (RVN) $79.36/Month
ROI: 1087 Days

GTX 1060

6X GTX 1060
144Mh/s Ethereum (ETH) $76.53/Month
ROI: 837 Days
3300H/s Monero (XMR) $25.69/Month
ROI: 2493 Days
1950S/s ZCash (ZEC) $35.44/Month
ROI: 1807 Days
30Mh/s Ravencoin (RVN) $49.6/Month
ROI: 1291 Days

8X GTX 1060
192Mh/s Ethereum (ETH) $102.03/Month
ROI: 882 Days
4400H/s Monero (XMR) $34.26/Month
ROI: 2626 Days
2600S/s ZCash (ZEC) $47.25/Month
ROI: 1904 Days
40Mh/s Ravencoin (RVN) $66.13/Month
ROI: 1360 Days

12X GTX 1060
288Mh/s Ethereum (ETH) $153.05/Month
ROI: 807 Days
6600H/s Monero (XMR) $51.38/Month
ROI: 2403 Days
3900S/s ZCash (ZEC) $70.87/Month
ROI: 1742 Days
60Mh/s Ravencoin (RVN) $99.2/Month
ROI: 1245 Days

GTX 1070

6X GTX 1070
186Mh/s Ethereum (ETH) $98.85/Month
ROI: 902 Days
4200H/s Monero (XMR) $32.7/Month
ROI: 2726 Days
2850S/s ZCash (ZEC) $51.79/Month
ROI: 1721 Days
57Mh/s Ravencoin (RVN) $94.24/Month
ROI: 946 Days

8X GTX 1070
248Mh/s Ethereum (ETH) $131.79/Month
ROI: 890 Days
5600H/s Monero (XMR) $43.6/Month
ROI: 2689 Days
3800S/s ZCash (ZEC) $69.06/Month
ROI: 1698 Days
76Mh/s Ravencoin (RVN) $125.65/Month
ROI: 933 Days

12X GTX 1070
372Mh/s Ethereum (ETH) $197.69/Month
ROI: 832 Days
8400H/s Monero (XMR) $65.4/Month
ROI: 2514 Days
5700S/s ZCash (ZEC) $103.58/Month
ROI: 1587 Days
114Mh/s Ravencoin (RVN) $188.48/Month
ROI: 872 Days

GTX 1070 TI

6X GTX 1070 TI
192Mh/s Ethereum (ETH) $102.03/Month
ROI: 929 Days
3900H/s Monero (XMR) $30.36/Month
ROI: 3120 Days
2700S/s ZCash (ZEC) $49.07/Month
ROI: 1931 Days
60Mh/s Ravencoin (RVN) $99.2/Month
ROI: 955 Days

8X GTX 1070 TI
256Mh/s Ethereum (ETH) $136.05/Month
ROI: 916 Days
5200H/s Monero (XMR) $40.48/Month
ROI: 3080 Days
3600S/s ZCash (ZEC) $65.42/Month
ROI: 1906 Days
80Mh/s Ravencoin (RVN) $132.27/Month
ROI: 943 Days

12X GTX 1070 TI
384Mh/s Ethereum (ETH) $204.07/Month
ROI: 869 Days
7800H/s Monero (XMR) $60.73/Month
ROI: 2921 Days
5400S/s ZCash (ZEC) $98.13/Month
ROI: 1808 Days
120Mh/s Ravencoin (RVN) $198.4/Month
ROI: 894 Days

GTX 1080

6X GTX 1080
240Mh/s Ethereum (ETH) $127.54/Month
ROI: 859 Days
5100H/s Monero (XMR) $39.71/Month
ROI: 2760 Days
3300S/s ZCash (ZEC) $59.97/Month
ROI: 1828 Days
63Mh/s Ravencoin (RVN) $104.16/Month
ROI: 1052 Days

8X GTX 1080
320Mh/s Ethereum (ETH) $170.06/Month
ROI: 846 Days
6800H/s Monero (XMR) $52.94/Month
ROI: 2718 Days
4400S/s ZCash (ZEC) $79.96/Month
ROI: 1800 Days
84Mh/s Ravencoin (RVN) $138.88/Month
ROI: 1036 Days

12X GTX 1080
480Mh/s Ethereum (ETH) $255.09/Month
ROI: 798 Days
10200H/s Monero (XMR) $79.41/Month
ROI: 2562 Days
6600S/s ZCash (ZEC) $119.94/Month
ROI: 1696 Days
126Mh/s Ravencoin (RVN) $208.32/Month
ROI: 977 Days

GTX 1080 TI

6X GTX 1080 TI
300Mh/s Ethereum (ETH) $159.43/Month
ROI: 963 Days
5100H/s Monero (XMR) $39.71/Month
ROI: 3866 Days
4200S/s ZCash (ZEC) $76.32/Month
ROI: 2011 Days
96Mh/s Ravencoin (RVN) $158.72/Month
ROI: 967 Days

8X GTX 1080 TI
400Mh/s Ethereum (ETH) $212.57/Month
ROI: 952 Days
6800H/s Monero (XMR) $52.94/Month
ROI: 3824 Days
5600S/s ZCash (ZEC) $101.77/Month
ROI: 1989 Days
128Mh/s Ravencoin (RVN) $211.63/Month
ROI: 957 Days

12X GTX 1080 TI
600Mh/s Ethereum (ETH) $318.86/Month
ROI: 931 Days
10200H/s Monero (XMR) $79.41/Month
ROI: 3738 Days
8400S/s ZCash (ZEC) $152.65/Month
ROI: 1944 Days
192Mh/s Ravencoin (RVN) $317.44/Month
ROI: 935 Days

TITAN XP

6X TITAN XP
360Mh/s Ethereum (ETH) $191.31/Month
ROI: 1467 Days
5850H/s Monero (XMR) $45.54/Month
ROI: 6165 Days
4800S/s ZCash (ZEC) $87.23/Month
ROI: 3218 Days
114Mh/s Ravencoin (RVN) $188.48/Month
ROI: 1489 Days

8X TITAN XP
480Mh/s Ethereum (ETH) $255.09/Month
ROI: 1459 Days
7800H/s Monero (XMR) $60.73/Month
ROI: 6126 Days
6400S/s ZCash (ZEC) $116.3/Month
ROI: 3199 Days
152Mh/s Ravencoin (RVN) $251.31/Month
ROI: 1480 Days

12X TITAN XP
720Mh/s Ethereum (ETH) $382.63/Month
ROI: 1441 Days
11700H/s Monero (XMR) $91.09/Month
ROI: 6052 Days
9600S/s ZCash (ZEC) $174.46/Month
ROI: 3160 Days
228Mh/s Ravencoin (RVN) $376.96/Month
ROI: 1462 Days

کارت های گرافیک سری RX

در پایین چند نمونه از این نوع گرافیک ها رو با 7،6و8 گرافیک در یک ریگ محاسبه کرده ایم

AMD RX460/560

6X AMD RX460/560
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 78 Mh/s
ZCash/Hush: 690 Sols/s
Monero: 1950H/s
Power: 450 Watts

7X AMD RX460/560
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 91 Mh/s
ZCash/Hush: 805 Sols/s
Monero: 2275H/s
Power: 525 Watts

8X AMD RX460/560
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 91 Mh/s
ZCash/Hush: 805 Sols/s
Monero: 2275H/s
Power: 525 Watts

AMD RX470/570

6X AMD RX470/570
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 162 Mh/s
ZCash/Hush: 1620 Sols/s
Monero: 3600H/s
Power: 720 Watts

7X AMD RX470/570
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 189 Mh/s
ZCash/Hush: 1890 Sols/s
Monero: 4200H/s
Power: 840 Watts

8X AMD RX470/570
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 216 Mh/s
ZCash/Hush: 2160 Sols/s
Monero: 4800H/s
Power: 960 Watts

AMD RX480/580

6X AMD RX480/580
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 180 Mh/s
ZCash/Hush: 1680 Sols/s
Monero: 4200H/s
Power: 780 Watts

7X AMD RX480/580
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 210 Mh/s
ZCash/Hush: 1960 Sols/s
Monero: 4900H/s
Power: 910 Watts

8X AMD RX480/580
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 240 Mh/s
ZCash/Hush: 2240 Sols/s
Monero: 4900H/s
Power: 910 Watts

MINING AMD

6X MINING AMD
162Mh/s Ethereum (ETH) $86.09/Month
ROI: 811 Days
5100H/s Monero (XMR) $39.71/Month
ROI: 1758 Days
1800S/s ZCash (ZEC) $32.71/Month
ROI: 2134 Days
24Mh/s Ravencoin (RVN) $39.68/Month
ROI: 1759 Days

8X MINING AMD
216Mh/s Ethereum (ETH) $114.79/Month
ROI: 797 Days
6800H/s Monero (XMR) $52.94/Month
ROI: 1727 Days
2400S/s ZCash (ZEC) $43.61/Month
ROI: 2097 Days
32Mh/s Ravencoin (RVN) $52.91/Month
ROI: 1728 Days

12X MINING AMD
324Mh/s Ethereum (ETH) $172.18/Month
ROI: 757 Days
10200H/s Monero (XMR) $79.41/Month
ROI: 1642 Days
3600S/s ZCash (ZEC) $65.42/Month
ROI: 1993 Days
48Mh/s Ravencoin (RVN) $79.36/Month
ROI: 1643 Days

کارت های گرافیک سری RX VEGA

در پایین چند نمونه از این نوع گرافیک ها رو با 7،6و8 گرافیک در یک ریگ محاسبه کرده ایم

AMD Vega 56

6X AMD Vega 56
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 216 Mh/s
ZCash/Hush: 2400 Sols/s
Monero: 11400H/s
Power: 990 Watts

7X AMD Vega 56
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 252 Mh/s
ZCash/Hush: 2800 Sols/s
Monero: 13300H/s
Power: 1155 Watts

8X AMD Vega 56
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 240 Mh/s
ZCash/Hush: 2240 Sols/s
Monero: 14900H/s
Power: 910 Watts

AMD Vega 64

6X AMD Vega 64
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 258 Mh/s
ZCash/Hush: 2700 Sols/s
Monero: 12000H/s
Power: 1050 Watts

7X AMD Vega 64
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 301 Mh/s
ZCash/Hush: 3150 Sols/s
Monero: 14000H/s
Power: 1225 Watts

8X AMD Vega 64
Expected Mining Hashrates
Ethereum/Ethereum Classic/Ubiq/Dubaicoin: 344 Mh/s
ZCash/Hush: 3600 Sols/s
Monero: 16000H/s
Power: 1400 Watts

AMD Vega FE

6X AMD Vega FE
252Mh/s Ethereum (ETH) $133.92/Month
ROI: 1021 Days
12600H/s Monero (XMR) $98.1/Month
ROI: 1394 Days
2400S/s ZCash (ZEC) $43.61/Month
ROI: 3136 Days
72Mh/s Ravencoin (RVN) $119.04/Month
ROI: 1149 Days

8X AMD Vega FE
336Mh/s Ethereum (ETH) $178.56/Month
ROI: 1040 Days
16800H/s Monero (XMR) $130.79/Month
ROI: 1420 Days
3200S/s ZCash (ZEC) $58.15/Month
ROI: 3193 Days
96Mh/s Ravencoin (RVN) $158.72/Month
ROI: 1170 Days

12X AMD Vega FE
504Mh/s Ethereum (ETH) $267.84/Month
ROI: 983 Days
25200H/s Monero (XMR) $196.19/Month
ROI: 1342 Days
4800S/s ZCash (ZEC) $87.23/Month
ROI: 3019 Days
144Mh/s Ravencoin (RVN) $238.08/Month
ROI: 1106 Days

اما هر کدوم از این سری ها برای چه نوع ارزی قابل استفاده هستش؟

ما اون ها رو به ترتیب از کم به زیاد چیده ایم

چه کارت گرافیکی برای چه نوع ارزی

What-GPU-to-choose

امیدوارم این مقاله به شما کمک کرده باشد

 مطالب بیشتر رو از تلگرام دنبال کنید

با ما همراه باشید

بازگشت به صفحه اصلی>>>

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: © تمام حقوق برای سایت کشکرت محفوظ است
بستن
بستن